Jeet Thayil

* 1959

Jeet Thayil, född 1959 i en syriansk kristen familj i Kerala, uppvuxen i Hong kong, New York och Bombay; fadern arbetade för FN. Har publicerat dikter på engelska i tidskrifter som Stand, 7 Carmine, Fulcrum och London Magazine. Han har också själv varit tidsskriftredaktör i Bombay.

Numera bor han i New York. Hans diktsamling English kom 2004 och året därpå redigerade han The bloodaxe book of contemerary indian poets, den hitills mest omfattande antologin med indisk-engelsk poesi: 70 poeter från 1952 och framåt.

Karavan 2009:4 

Externa länkar 

Dikter, noveller, essäer, utdrag, m.m.

Övers. Arne Johnsson
Poesi. Förekommer i Karavan 2009:4.