Elegi och hågkomst

Översättare:
Poesi Kina

Elegi och hågkomst publicerades 1999 och har återutgivits ett flertal gånger sedan dess. Det är ett viktigt verk i dagens Kina.

Förlagsinformation