Före stormen

Översättare:
Original: Store up the anger (1980)
Romaner Sydafrika
Ämnesord:

Samuel Bhengu ligger naken och sönderslagen i förhörsrummet hos säkerhetspolisen i Johannesburg. Medan hans fångvaktare blir allt desperatare i sina försök att få honom att bekänna, försöker han rekapitulera sitt liv. Han minns rivningen av barndomens Sophiatown, upploppen, otryggheten, föräldrarnas plötsliga försvinnande, den politiska kampen. Sam Bhengu är ingen hjältemodig man, han blir aldrig någon särskilt framstående medborgarrättskämpe och han sviker sin hustru och sina barn. Men på tröskeln till sin död växer han i storhet, och trots att tortyren allt mer bryter ned honom förmår hans fångvaktare inte tvinga fram en bekännelse.

Barbro Norström Ridaeus