Hans Granqvist

Översatta verk – böcker

Wessel Ebersohn (Store up the anger, 1980)
Ordfront 1985; övers. Hans Granqvist
Samuel Bhengu ligger naken och sönderslagen i förhörsrummet hos säkerhetspolisen i Johannesburg. Medan hans fångvaktare blir allt desperatare i sina försök att f...