Förnuftets krets

Legenda 1986
Översättare:
Original: Circle of reason (1986)
Romaner Indien

Förnuftets krets omspänner hela 1900-talet och utspelas förutom i Indien också i en fiktiv Gulfstat och i Algeriet. I första delen av romanen gestaltar Ghosh dels en grupp intellektuella på 30-talet i Calcutta, som framställs som genomsyrade av västerländska idéer, dels livet i en liten by i nordöstra Indien, dit flyktingar från det blivande Bangladesh kommer in efter kriget 1971 med nya vanor och traditioner som påverkar byborna. Här kämpar Balaram efter sin studietid i Calcutta oavbrutet med en godsägare, som bjudit in honom till sin by för att bli skollärare. Balaram flyttar ut till byn ungefär vid landets självständighet, då idéer om jämlikhet och utveckling blomstrar. Han fungerar som en oskuldsfull och renhjärtad representant för dessa idéer - om än komiskt besatt och utan måttfullhet. Han tar hand om sin föräldralöse brorson, huvudpersonen Alu, som blir vävare och vävning får en stark symbolisk laddning i romanen. Den antyder människans förmåga att kreativt omskapa sitt liv, att överskrida gränser. "Vävstolen erkänner inte kontinenter och länder. Den har knutit samman världen med sina blodiga och ironiska öden alltsedan mänsklighetens barndom." De gränser Alu genomkorsar på flykt undan de förföljelser som drabbar familjen visar dock främst flyktingens utsatta position.

Margareta Petersson