Hans Björkegren

Översatta verk – böcker

Amitav Ghosh (Circle of reason, 1986)
Förnuftets krets omspänner hela 1900-talet och utspelas förutom i Indien också i en fiktiv Gulfstat och i Algeriet. I första delen av romanen gestaltar Ghosh dels en grupp...