Familjen Trago

Översättare:
Original: Trago Família
Romaner Afrika

"Varför skriver man uppsats om inte för att lära sig fabulera?" Den unge författaren har fått översvallande beröm i skolan för sin till hälften plagierade uppsats om den portugisiske markisen av Pombal och fadern vill nu att han ska skriva en krönika om familjens grundare, den store Pedro Trago: "Det är en skam att du vet så mycket om markisen av Pombal som varken hör till familjen eller ens är släkt med oss och ingenting om din farfar som du har hört så mycket talas om."
Släkten Tragos öden är fast sammanlänkade med ön Boa Vista i den dåvarande portugisiska provinsen Kap Verde. Berättelsen är en myllrande släktkrönika starkt färgad av öbornas vidskepelse och begränsade kontakt med omvärlden. Familjen Trago är ett sinnrikt flätverk av historier som kombinerar det bästa i den muntliga traditionen med författarens berättarglädje och mästerliga handlag.
Förlagsinformation

Anmärkning 

Rec av Ristarp, Jan. K 2001:3, s 66-67