Fem moderna No-spel

Översättare:
Original: Kamen no Kokuhaku
Dramatik Asien

No-teater är enstiliserad form av teater där alla onödiga rörelser och ord tagits bort. I sina moderna no-stycken har Mishima utgått från klassiska no-dramer och moderniserat dessa.
Mishimas moderna no-dramer får oss att ställa oss frågor om vårt eget liv samtidigt som de har endrömliknande skönhet.
red

Anmärkning 

Övers. från den engelska av Ulf Gyllenhak