Flyttfågelns mod

På ett fågelreservat utanför en stad i nordligaste Kina arbetar Zhang Heilian och hans närmaste chef, Zhou Tieya. Hit kommer varje år en mängd flyttfåglar, som flyr hettan i söder för några svala månader i norr. Deras flykt påminner människorna i staden om hur de rika kan ta sitt pick och pack och resa söderut under den kalla vintern, medan de fattiga är tvungna att stanna kvar. I närheten fågelreservatet finns ett buddhistiskt kloster, där tre nunnor bor. Men det verkar som om bara en av dem egentligen vill vara där. Under några korta månader, när stadsbornas irritation över korruption och maktmissbruk växer, börjar en skör kärlek spira mellan nunnan Dexiu och Zhang Heilian.

Förlagsinformation