Fyra dramer : Nattvandraren, Mellan liv och död, Dialoger och genmälen, Fyra weekend-kvartetter

Översättare:
Dramatik Asien

Nobelpristagaren Gao Xingjian har förnyat den kinesiska dramatiken, som under större delen av 1900-talet har dominerats av den naturalistiska och socialrealistiska traditionen. Gao hävdar att teaterns främsta uppgift är att åstadkomma en växelverkan mellan skådespelare och publik. Flera av hans dramer bygger på en musikalisk kompositionsteknik, och kännetecknande för hans dramatik är dess berikande förening av moderna västerländska tekniker och element hämtade från den traditionella kinesiska teatern. Atlantis presenterar nu fyra dramer av Gao Xingjian från 1990-talet. Här behandlar Gao existentiella frågor av universell karaktär och tecknar flera laddade kvinnoporträtt. Med sina ofta absurda inslag och humoristiska omkastningar är Gaos pjäser en utmaning för skådespelarna och utsökta läsdramer Förlagsinformation