Hetsjakt

Tiden 1964
Översättare:
Original: El acoso (1956)
Romaner Kuba

En sammansatt berättelse om en student som begått ett förräderi och nu väntar på den vedergällning som han vet ska komma. Medan han ångestfyllt lyssnar till Beethovens symfoni Eroica ringas han in av sina förföljare. Eva Stenvång