Indiska dikter

Översättare:
Original: Ladera este (1968)
Poesi Mexiko

Volymen innehåller dikter som Paz skrev under sin tid som ambassadör i New Delhi 1962-68. De har hämtats från samlingen Ladera este från 1968.

Eva Stenvång