Martin Allwood

* 1916 † 1999

Översatta verk – böcker

Octavio Paz (Ladera este, 1968)
Volymen innehåller dikter som Paz skrev under sin tid som ambassadör i New Delhi 1962-68. De har hämtats från samlingen Ladera este från 1968. Eva Stenvång