Jag den Högste

Original: Yo El supremo (1974)
Romaner Paraguay
Ämnesord:

Jag den Högste tillhör de så kallade diktatorsromanerna. Roa Bastos har valt att skildra den paraguyanske envåldshärskaren José Gaspar Rodríguez de Francia, som styrde landet mellan 1814 och 1840. Han nämner honom dock inte vid namn någonstans i romanen. Också denne diktator blev deformerad av sin oinskränkta makt, men kan inte riktigt jämföras med de "traditionella" latinamerikanska diktatorerna då han gjorde sitt land självständigt från utländska intressen och försökte utjämna klasskillnaderna. Om denna roman har Roa Bastos berättat att Stroessnerregimen länge trodde att det var frågan om en storartad hylling till doktor Francia. Först långt senare började diktatorn misstänka att det inte var så och tillsatte en kommission som till slut kom fram till att det i själva verket var "en marxistisk bok"...

Eva Stenvång