Jag har inga fiender, jag hyser inget hat. Valda texter och dikter

Översättare:
Essäer, Poesi Kina

Anmärkning 

Fler översättare Fredrik Fällman, Jerker Hellström, Perry Johansson, Gunnel Nornholm, Perry Svensson