Juliana ser dem

Översättare:
Original: Juliana los mira (1987)
Romaner Colombia

Som dotter till en uppsatt politiker växer Juliana upp i en överklassvärld, befolkad av depraverade individer som på ytan försöker upprätthålla ett sken av respektabilitet. Den värld hon omges av återspeglas i lekarna - allt mer sexualiserade - där den tre år äldre väninnan Cecilia spelar en dominerande roll.

Eva Stenvång