Kanthapura. Indisk by

Översättare:
Original: n (1938)
Romaner Asien

Kanthapura publicerades i London 1938. Den trycktes inte i Indien förrän 1947 men är idag en av de vanligaste texterna på indiska college. Romanen skrevs 1929-33, mitt under en av Gandhis politiska kampanjer. Rao låter historien berättas av en konkret person, en fattig brahminänka, som är from, pratsam och vidskeplig. Hon fångar upp och återberättar rykten. Hon åkallar gudinnan, ber och anordnar religiösa fester. Romanen blir därför en kombination av en lösmynt berättares språk och framställning, fylld av sidospår, och en tämligen stram övergripande komposition.

Handlingen börjar med att människorna i byn övertygas om att en kamp mot britternas makt är nödvändig. Men när gandhirörelsen växer sig stark, bidrar den till en polarisering i byn.Alla romanens samhällsklasser och kaster dras in i skeendet, från de utblottade plantagearbetarna till storgodsägare och brahminer.

Raos arkaiserande och lätt rytmiska språk och de mytologiska anspelningarna gör att det förflutna tycks flyta in i det närvarande och upphäva historiens karaktär av oåterkalleligt förgången tid. Gandhi framställs som en inkarnation av guden Rama. Kampen mot britterna får alltså en religiös motivering. Myten förklarar nuet och gör att bön och motstånd framstår som två sidor av samma kamp.
Margareta Petersson