Raja Rao

* 8 november 1908 i Hassan, Indien † 8 juli 2006 i Austin, Texas, USA

Raja Rao föddes 1908 i en sydindisk brahminsläkt i en liten stad i nuvarande Karnataka. Han tillbringade studietiden i Europa och tog examen i engelska och historia. Så småningom fick han stipendium till Montpellier, där han träffade sin blivande hustru (som översatt Bhagavdgita till franska). En flerårig rundresa till olika indiska ashrams, bl.a. Gandhis och Aurobindos, bidrog till att han började skriva noveller. Romanen Kanthapura (1938) om Gandhi och den indiska frigörelsekampen föreligger i svensk översättning. Här blir byn den plats där den nationella andan utvecklas. Fram till pensioneringen 1980 undervisade Rao i indisk filosofi vid universitetet i Texas, Austin.

Margareta Petterson

Bibliografi – böcker

n (1938)
Kanthapura publicerades i London 1938. Den trycktes inte i Indien förrän 1947 men är idag en av de vanligaste texterna på indiska college. Romanen skrevs 1929-33, mitt under en av Gandhis politiska...