Kastlös

Översättare:
Original: Untouchable (1935)
Romaner Indien
Ämnesord:

Titeln Kastlös är en något oegentlig översättning av Untouchable, en av två romaner av Anand som har översatts till svenska. Här drar Anand med starkt patos läsarnas uppmärksamhet till en inte tidigare litterärt skildrad värld. Den handlar om soparpojken Bakhas brutala vardag. Ett antal episoder, som alla utspelas under den enda dag romanen omspänner, belyser omgivningens föreställningar om hur han, den oberörbare, genom sin blotta existens och närvaro förorenar luften, marken och människorna. Vi följer Bakhas vandring i staden, där hans närvaro är nödvändig men ändå en utmaning. Genom sina rop måste han varna alla som kan förorenas av att möta eller stöta emot honom. Bakha är centrum i romanen och det är genom hans ögon världen skildras. Samtidigt lägger berättaren i socialrealistisk anda till kommentarer, som förklarar såväl skeende som karaktärer.

Margareta Petersson