Mulk Raj Anand

* 12 december 1905 i Peshawar, Brittiska Indien (nuvarande Pakistan) † 28 september 2004 i Pune, Indien

Mulk RajAnand föddes i Peshawar i nuvarande Pakistan som son till en hinduisk kopparslagare och soldat. Han deltog under tidigt 20-tal i den nationella rörelsen och satt fängslad en kort tid. Senare tillbringade han långa perioder i Europa, där han studerade filosofi, engagerade sig i vänsterrörelser och deltog i spanska inbördeskriget. Han framstår som starkt präglad av det europeiska 30-tal, där den socioekonomiska krisen och fascismens framväxt är centrala och hotfulla beståndsdelar.

Hans produktivitet som författare är mycket stor. Till svenska har enbart två romaner översatts: Kastlös (1935), som handlar om en fattig soparpojkes vardag, och Kuli (1936), där den utblottade indiska landsbygden skildras ur de mest förtrampades synvinkel. Efter tjugofem år i Storbritannien återvände Anand till Indien 1946.

Han var en av de första författare som på en gång försökte återskapa regionalspråkiga indiska idiom på engelska och ge proletären ett ansikte. Hans socialrealistiska stil och uppmärksamhet på det vardagliga livet fångar särskilt det koloniala Indien.

Margareta Petterson

Bibliografi – böcker

Untouchable (1935)
Titeln Kastlös är en något oegentlig översättning av Untouchable, en av två romaner av Anand som har översatts till svenska. Här drar Anand med starkt patos...