Staffan Holmgren

Översatta verk – böcker

Mulk Raj Anand (Untouchable, 1935)
Titeln Kastlös är en något oegentlig översättning av Untouchable, en av två romaner av Anand som har översatts till svenska. Här drar Anand med starkt patos...