Kvinnor@Internet

En annorlunda bok om Internet, skriven i första hand för kvinnliga användare. Här finns mycket kulturhistoria kring datorer och Internet, och Valdés lyfter fram de kvinnor som på ett avgörande sätt påverkat utvecklingen. Essäer, anekdoter, intervjuer och tips finns också med på de drygt 200 sidorna.

Eva Stenvång