Ana Luisa Valdés

* 8 augusti 1953 i Montevideo, Uruguay

Ana Luisa Valdés var bara 19 år när hon greps av militären och kastades i fängelse. Det var 1972, ett år före militärkuppen, och anledningen var att hon tillhörde Tupamarosgerillan. Först fyra år senare släpptes hon och kom då till Sverige som politisk flykting.

Det är här som Valdés har fått sina första böcker utgivna, men hon påbörjade sin litterära verksamhet redan som tonåring i hemlandet. Kring 1970 medverkade hon i lyriktidskriften Opus, vars målsättning var att främja språklig förändring, och belönades med flera litterära utmärkelser för noveller hon skrivit. Det politiska engagemanget krävde emellertid mycket tid och de egna litterära ambitionerna fick komma i andra hand.

Ana Valdés växte upp i ett akademikerhem i Montevideo. Morföräldrarna kom från Italien och farföräldrarna från Spanien. Hon började tidigt skriva, inspirerad av moderns och mormoderns muntliga berättelser. Sin utbildning fick hon bl a under elva år i ett tyskt nunnekloster. I övrigt läste hon juridik och bibliotekskunskap.

I Sverige var hon på 80-talet knuten till förlaget Nordan. Senare startade hon ett eget förlag, Agora. Hon har valt att stanna i Sverige efter demokratiseringen i Uruguay och är verksam som kulturskribent, antropolog, föreläsare, folkbildare och mycket annat. Hon medverkar sedan länge på Dagens Nyheters kultursidor och har på senare år ägnat sig mycket åt att skriva om IT. Hon sitter (2002) i kulturrådets styrelse och anlitas även i andra sammanhang som expert. Valdés har översatt Strindberg och Boye till spanska.

Debutboken, La guerra de los albatros (Albatrosernas krig), utkom på spanska och svenska samma år, 1984.

Ana Valdés skriver helst noveller, men utkom 1994 med en roman, Julias hus, som skrevs direkt på svenska.

1993 utgavs El navegante i Uruguay.

Artiklar 

Margareta Björkander: Möt Ana L Valdes i ett samtal om hemand, författarskap och kön. Halva Världens Litteratur 1996:3-4, S. 16-19

Bibliografi – böcker

Bonniers 1996; övers.
En annorlunda bok om Internet, skriven i första hand för kvinnliga användare. Här finns mycket kulturhistoria kring datorer och Internet, och Valdés lyfter fram de kvinnor...
Alfabeta 1994; övers.
Julias hus är en personlig roman, med många kopplingar till Ana Valdés eget liv. Hon började skriva den när hennes mor hade dött. Romanen skildrar ett fantasieggande hus, befolkat av säregna...
En novellsamling starkt präglad av den latinamerikanska berättartraditionen, med magi, symbolik och fabulerande. Eva Stenvång
Pájaro de viento (1984)
Nordan 1984; övers. Manni Kössler
En stillsam bilderbok om två barn som bygger en rymdfågel av en jättestor papperssvala och en låda. Berättad i text av Ana Valdés och i bild av den landsflyktige argentinaren Rober Omar Ramírez....
La guerra de los albatros
Nordan 1984; övers. Oscar Hemer
Bohemer, excentriker och vilsna själar befolkar det hus som i föränderlig skepnad bildar kuliss till de tio novellerna. En av novellerna handlar om den återkomst till hemlandet...
Después de Alicia
Nordan 1984; övers. Elisabeth Helms
En novellsamling där Valdés i flera av berättelserna blåser liv i historien; i det romerska samhället, Pompeji dagen för vulkanutbrottet, i erövringstågen Eva Stenvång