Martha

Trevi 1994
Översättare:
Original: Martha Quest (1952)
Romaner Zimbabwe

Lessings kanske främsta verk i afrikansk miljö är romanserien Våldets barn, skriven på 50- och 60-talet och med självbiografiska inslag. I fem delar får vi följa den unga och rebelliska kvinnan Martha Quest. Realistiskt men samtidigt ironiskt beskriver Lessing hur Martha gör uppror mot sin mor och senare ingår ett kärlekslöst äktenskap. Efter världskriget lämnar Martha landet och bosätter sig i London. Hon har då förlorat sin naiva idealism och tvivlar på att den vita kolonialmaktens dominans kan brytas. [A-L J] Även den självbiografiska romansviten Children of Violence (Våldets barn), vanligen kallad Martha Quest-serien efter sin huvudperson, utspelar sig till stor del i Afrika. Sviten omfattar Martha Quest (1952; Flickan Martha, 1953), A Proper Marriage (1954; Bra gift, 1973), A Ripple from the Storm (1958; En fläkt av stormen, 1974), Landlocked (1965; Instängd, 1975) och The Four-Gated City (1969; Staden med fyra portar, 1970). Verket beskriver Martha Quests uppvaknande till en större medvetenhet på alla plan och är banbrytande genom sin framställning av den emanciperade kvinnans tankevärld och livsvillkor. Med dessa böcker åstadkom Lessing en modern motsvarighet till 1800-talets stora kvinnliga bildningsromaner. The Children of Violence präglas trots det understrukna frigörelsetemat av en närmast fatalistisk livssyn. Historien berättas med den milda förtvivlan hos någon som ser sitt yngre jag från eftervärldens himmel utan att kunna ingripa. Mästerverket är den avslutande volymen i serien, The Four-Gated City, en tidsfresk som tycks innesluta hela England, ja, hela vår kultur, bestrålad av författarens inlevelsefulla respektlöshet.

[nobelprize.org]

Anmärkning 

Del 1 i romanserien Våldets barn