Medo de Sade

Översättare:
Original: Medo de Sade (2000)
Romaner Latinamerika

En sammansatt kortroman i två akter som utspelar sig under två olika tidsepoker. Markis de Sade är den osynlige huvudperson vars ande svävar över allt som händer, både i dåtid och nutid. Akt 2 formar sig till en makaber kriminalhistoria, där två makar genom en överenskommelse ägnar sig åt "nöjet" att utsätta varandra för livshotande situationer.
Eva Stenvång