Mellan sten och ocean : Femton poeter från Chile / Entre piedra y oceano : quince poetas de Chile

Översättare:
Redaktör:
Antologier, Poesi Chile

Femton poeter från Chile

Entre piedra y oceano : quince poetas de Chile Söderbergs urval visar ett brett stilistiskt spektrum. Viktigare än denna representativa aspekt är förstås att Lasse Söderberg har gjort god och lockande dikt på svenska av dessa sinsemellan så olika författare.

- Michel Ekman i Svenska Dagbladet