Mitt tomma bo

Översättare:
Original: Kong chao
Romaner Kina

Mitt tomma bo är en ensamstående kvinnas berättelse om den dag då hennes tillvaro rämnade efter att hon utsatts för telefonbedragare. Genom tillbakablickar och hallucinatoriska samtal med personer ur det förgångna tecknas det liv hon levt mot bakgrund av Kinas omvälvande historia. Den epok som format henne och hennes samtida visar sig vid närmare påseende vara fylld av bedrägerier och meningslösa offer, när politiken på ett förödande sätt ingriper i människornas liv. Romanen ger en psykologisk skildring av den tidsepok som den äldre generationen i Kina har genomlevt, men har även allmängiltighet genom de etiska frågor som ställs om personlig integritet och ansvar i förhållandet till politiken och samhället, liksom mellan generationerna.

I Kina, där familjer av tradition har levt tillsammans i flera generationer, används begreppet "det tomma boet" som en tragisk bild för de äldres övergivenhet och sociala utsatthet i dagens samhälle, efter att barnen lämnat dem för ett eget liv. I Mitt tomma bo ger författaren samtidigt begreppet en vidare, existentiell betydelse.

Förlagsinformation