Mot döden

Översättare:
Poesi Chile

Gonzalo Rojas poesi är sensuell, erotisk och elegisk till sin kärna. Han har fått alla fina priser man kan få i den spanskspråkiga världen och var utan tvekan en av efterkrigstidens viktigaste spanskspråkiga poeter. Döds- och intighetsmeditationerna är nästan lika många som kärleksdikterna i hans verk. Nuet invid en avgrund.

- Magnus William-Olsson.