Niiwam

Översättare:
Original: Niiwam suivi de Taaw (1987)
Novellsamlingar Senegal

Författaren och cineasten Ousmane angav redan på 60-talet sin konstnärliga programförklaring: att förbli så nära verkligheten och folket som möjligt. Denna lilla volym, vars original publicerades i Paris 1987, innehåller två realistiska berättelser från Dakars slumområden.

I Niiwam måste en fattig lantbo färdas med buss genom Dakar för att begrava sin son på den avlägsna begravningsplatsen. Hans oro inför företaget är stor, inte minst för hur han ska få ihop kontanter till bussavgiften. Och hur ska han frakta barnkroppen på bussen utan att bli upptäckt? När han äntligen kommer på bussen, med den döde sonen insvept i ett lakan, är han nästan förbi av rädsla.

På en medvetet återhållsam prosa beskriver Ousmane den förtvivlade och förvirrade Thiernos ångestfyllda resa för att få sitt barn i jorden.Men han hinner också ge en samling mycket levande och ofta komiska skisser av Dakars invånare och deras aktiviteter.

Den andra berättelsen Taaw skildrar den unge Taaw inför en av livets korsvägar: studier eller försörjningsarbete? Som mot- och medspelare har han sin hunsade mor och sin tyranniske far. Det är den psykologiska krigföringen mellan modern Yaye Dabo och fadern som står i centrum. Ousmane skildrar här ännu en gång den muslimska kvinnans rättslöshet i ett polygamt samhälle, ett tema som han ofta återkommer till i sitt författarskap. Prosan är klar och ren och det sjuder av behärskad ilska under den svala ytan. Samhället i dessa mycket gripande noveller är omöjligt och orättvist för dem som, liksom huvudpersonerna, fötts in i fattigdom och utsatthet. Novellen Taaw bygger på ett manus som Ousmane redan 1970 omsatte till en 24 minuter lång kortfilm med samma namn.

Barbro Norström Ridaeus