Resenären

Översättare:
Original: Rihlatu Ibn Fattumah
Romaner Egypten

För resenären Ibn Fattumah är tiden inte en gräns. Som den sanne vandringsman han är, förflyttar hans sig fritt mellan olika historiska epoker och religiösa och sekulära samhällssystem på jakt efter det fulländade lyckoriket. Alla system han möter har sina förtjänster, men nackdelarna överväger, och paradiset framstår alltmer som en hägring. Romanen pläderar för kulturrelativistisk sans och idealistisk måtta.

Marina Stagh