Serpentimetra. Måttbandsormen

Översättare:
Poesi Chile

Många dikter är korta och leker med teman som politisk kamp, förtryck, imperialism, litteratur, kärlek- och ormar i paradiset.

Eva Stenvång