Sydafrika berättar: En stereo i Soweto

Översättare:
Antologier, Novellsamlingar Sydafrika
Ämnesord:

I den här antologin presenteras texter från det nya Sydafrika; alla är alltså skrivna efter 1994. De representerar ett brett urval ur den sjudande litterära aktivitet som tagit fart efter demokratiseringen av landet. Till skillnad från nästan all skönlitteratur som tillkom under apartheidtiden uppehåller sig de här berättelserna inte i första hand - i de flesta fall inte alls - vid rasmotsättningar och politiska spänningar mellan olika grupper. I stället handlar de till största delen om vardagens vedermödor (och glädjeämnen), som förvisso fortfarande ser fundamentalt olika ut för olika människor i den dynamiska "regnbågsnationen". Men bakom varje historia, bakom de allra flesta i alla fall, anas skuggor av det förflutna, av alla såren och förbrytelserna, av de hotfulla mötena och de traumatiska minnena. Men de pekar alla framåt. Och de bjuder också på en imponerande stor variation i stil och berättargrepp, som även i det lilla format som det här är fråga om visar på den rika spännvidd av kreativitet som ryms i det nya Sydafrika, och på hur många historier det finns att berätta.               Jan Ristarp

Förord 

Anmärkning 

Antologi med tjugosju noveller. Urval av Jan Ristarp.