Tusen och en natt 1-6

Tiden 1958
Översättare:
Mellanöstern

Vuxenupplaga som bygger på den franska orientalisten J.C.Mardrus textkritiska översättning från början på 1900-talet, som i sin tur bygger på den sk Kairo- editionen. Den hade inte använts tidigare för svensk översättning, beroende på att de erotiska skildringarna enligt tidigare uppfattning ansågs väl ohöljda. Av Mardrus hundrasjuttio sagor, fabler och anekdoter valde Holmberg ett femtiotal av vilka många är ramberättelser, som i sin tur omfattar flera historier
Britt Isaksson