Underground

Efter saringasattentatet i Tokyos tunnelbana 1995 bestämde sig romanförfattaren Haruki Murakami för att skapa en motvikt till massmedias fokusering på förövarna och i stället låta de drabbade komma till tals. I Underground har han samlat sina intervjuer med ett stort antal offer för gasattentatet. Murakami kompletterade sedan Underground med boken A Promised Place, där han presenterar intervjuer han gjort med medlemmar och före detta medlemmar i sekten Aum Shinrikyo, som låg bakom attentatet. I den 600 sidor långa svenska utgåvan Underground är båda dessa reportage samlade. Intervjuerna med offren ger enintensiv bild av det förödande attentatet och hur det drabbade de enskilda individerna. Samtidigt får man genom de olika berättelserna en levande inblick i många aspekter av japanskt vardagsliv. Intervjuerna med sektmedlemmar ger insyn i sektens verksamheter, struktur och metoder och belyser problem i ett samhälle som skapar utanförskap och gör att människor söker sig till sekter som Aum.

Boken innehåller även andra intervjuer: med två läkare, som ger medicinska förklaringar, med en psykiatriker, som beskriver följderna av traumatiska upplevelser, och med en advokat, som länge arbetat med att bekämpa Aum-sekten. Intervjuerna kompletteras av två samtal mellan Murakami och en psykoterapeut och av Murakamis egna kritiska reflektioner kring dagens samhälle och dess många problem och mörka sidor.

Underground belyser saringasattentatet i Tokyo och problem i det japanska samhället, men många paralleller kan dras till situationen världen över. Murakamis reportage har fått förnyad aktualitet efter terrorattentaten mot tågen i Madrid och tunnelbanan i London och i samband med de religiösa motsättningar och terrorhot som kännetecknar dagens värld.

Vibeke Emond

Anmärkning 

översättning från japanska