Vargmamman Gråpäls

Åttonde mäster Meng är en före detta jägare som kommit på bättre tankar efter att ha bevittnat hur naturen har ödelagts under många decennier. Men att övertyga invånarna i den karga Gobiöknens utkanter om de ekologiska sambanden och få dem att ändra sina vanor är svårt. Vargmamman Gråpäls har sina ungars väl och ve för ögonen, men när katastrofen inträffar väcks hennes begär efter hämnd på tvåbeningarna.

Förlagsinformaiton