Afrikaniteter - de flyktiga identiteterna

Översättare:
Essä Afrika

Anmärkning 

Essä i antologin Emergencia, utgiven av Bildmuseet, Umeå 2000.

Förekommer i