Bro som är en bro.

Översättare:
Essä Sverige

Göran Sommardal har umgåtts intensivt med Qiaos poesi i sin strävan att överföra den till svenska och berättar här om det. Han bjuder också på några tolkningar. "Varför blir det höst?" frågar Qiao, och den frågan är inte enkel. 

Utdrag – citat 

"Svårast (om det funnes något sådant) är (förstås) att hitta den naturliga konstfärdigheten"

Utdrag – inledning 

Översättaren Göran Sommardal har under en tid följt den unga kinesiska poeten Quiao på hennes väg. Redan i Karavan nr 4/2013 publiceras en del av hennes poesi i hans översättning. Här berrättar han om hur han närmat sig hennes originella och personliga diktarvärld. Utmaningarna för översättaren är många. Hur gå till väga med ordsammansättningar, olika stilnivåer, alla flitigt förekommande lån från äldre kinesisk poesi? Det är svårt, och en del saker år svårare, en del svårast.

Anmärkning 

s. 10-16

Förekommer i 

Beställ en kopia

Du kan beställa en papperskopia av verket genom Världsbibliotekets artikelservice.