Kanten av floden, kanten av livet

Översättare:
Novell Latinamerika

Novellen hämtad ur Beira Roi Beira Vida, 1965. Denna i sin tur ingår i den s k Piauíkvartetten; av namnet framgår att det är sin hemtrakt han hämtat motiv ifrån.
Eva Stenvång

Anmärkning 

Novell. Ingår i boken Från urskog till megastad, 1994

Förekommer i 

Förekommer i (originalspråk) 

Beira Roi Beira Vida, 1965