Assis Brasil

* 1923

Assis Brasil kommer från Nordeste, närmare bestämt delstaten Piauí, men bor och verkar sedan länge i Rio de Janeiro. Förutom romaner har han skrivit bl a biografier. Tonvikten i hans författarskap ligger på skildringar av Brasilien - historien, folket och olika samhällsförhållanden. På 60-talet inledde han ett ambitiöst projekt med flera s k romankvartetter. En handlar om militärdiktaturen, en annan om våldet i storstäderna. I en annan får läsaren följa tre generationers kvinnor.

Dikter, noveller, essäer, utdrag, m.m.

Övers. Arne Lundgren
Novell. Förekommer i Från urskog till megastad.
Novellen hämtad ur Beira Roi Beira Vida, 1965. Denna i sin tur ingår i den s k Piauíkvartetten; av namnet framgår att det är sin hemtrakt han hämtat motiv ifrån. Eva Stenvång