Mellan två språk och det förlorade alfabetet.

Översättare:
Originaltitel: L´entredeux-langues et l´alphabet perdu.
Essä Algeriet

Poesin låg nära Assia Djebar, i hennes vackra, uppfordrande romankonst. När hon skrev om hemlandet Algeriet väjde hon inte för smärtan, sprickorna. Möt henne i två av hennes egna texter och artiklar om detta storslagna, revolterande författarskap.

Utdrag – citat 

Språk men varken frost, is eller ens bläck

Språk som rinner

och syrigen såren

Utdrag – inledning 

Att befinna sig "mellan två språk" innebär för en författare, som inte kan vara annat än författare, att uppehålla sig på dessa språks mark ett oroligt, enerverat, smärtsamt och hemlighetsfullt territorium...

Anmärkning 

s- 24-27

Förekommer i 

Förekommer i (originalspråk) 

Ces voix qui m´assiègent (Albin Michel, 1999)

Beställ en kopia

Du kan beställa en papperskopia av verket genom Världsbibliotekets artikelservice.