Abol-Qasem Ferdosi فردوسی

Även känd som: Ferdowsi, Ab¯u al-Q¯asim Firdaws¯i * 935 † 1020

Abol-Qasem Ferdosi (Ab¯u al-Q¯asim Firdaws¯i, Firdausi, Ferdowsi) levde ca (934 – 1025) och är författare till det iranska nationaleposet Shahname (Kungaboken), det äldsta bevarade verket på nypersiska.
 

Externa länkar 

Bibliografi – böcker

Det iranska nationaleposet Shahname (Kungaboken) är det äldsta bevarade verket på nypersiska. Bokens författare Abol-Qasem Ferdosi (Ab¯u al-Q¯asim Firdaws¯i,...