Anna Franklin

Bibliografi – böcker

Bokförlaget Tranan 2010; övers.
Varje år skrivs det i Sverige ett stort antal böcker på andra språk än svens­ka. De skrivs av författare med något att berätta och som inte sällan...