Den osynliga litteraturskatten

Varje år skrivs det i Sverige ett stort antal böcker på andra språk än svens­ka. De skrivs av författare med något att berätta och som inte sällan är stora namn i andra delar av världen, men lever i anonymitet här hos oss. Varför? I Den osynliga litteraturskatten får vi komma lite närmare några av de för­fattare som skriver från exilen i Sverige. Anna Franklin och Reza Rezvani berättar om sju av dem, om varför de tvingats lämna sina hemländer, hurde ser på sitt skrivande och på sin identitet som författare i ett nytt land. Det finns en skatt att upptäcka under ytan på den svenska litteraturen.

»Som jag ser det måste det vara den utmaning som litteraturen står inför nu: att i sig rymma flera världar, att skriva samman exilens position med det nya hem­landet . . . Att skriva fram den nya verklighet vi alla lever i, på gott och ont, bortom nationalstaten.« – ur Ola Larsmos förord

De författare som medverkar i boken är:
Leonardo Rosiello, född i Uruguay
Farhad Shakely, född i Kurdistan
Helga Nõu, född i Estland
Morteza Rezvan, född i Iran
Rafik Saber, född i Kurdistan
Kostas Koukoulis, född i Grekland
Ak Welsapar , född i Turkmenistan

Urvalsutgåva    Översatt från estniska, grekiska, kurdiska, persiska, spanska, turkmenska av Bo Gustavsson, Darya Aram, Goran Meriwani, Helga Nõu, Jan Henrik Swahn, Stefan Lindgren och Ulla Roseen