Reza Rezvani

Reza Rezvani (1946–2018) var poet och översättare med magisterexamen i språkvetenskap från Uppsala universitet. Under 2009 till slutet av sitt liv ledde Rezvani projektet Poesi utan gränser och handledde skolungdomarna i att skriva, framföra och tävla i poesi. Tillsammans med Anna Franklin publicerade han boken Den osynliga litteraturskatten ett pionjärarbete som innehåller sju porträtt av invandrarförfattare på olika språk, samt smakprov på deras verk, översatta till svenska. Han har publicerat flera artiklar och två diktsamlingar: Skapelsekanalen i mellanvärlden (2016) och Domedagen (2018).

Presentation i Tavlan: En antologi med persiska noveller skrivna efter revolutionen i Iran 1979

Bibliografi – böcker

Bokförlaget Tranan 2010; övers.
Varje år skrivs det i Sverige ett stort antal böcker på andra språk än svens­ka. De skrivs av författare med något att berätta och som inte sällan...

Översatta verk – dikter, noveller, essäer, utdrag, m.m.

Övers. Reza Rezvani
Novell. Förekommer i Tavlan: En antologi med persiska noveller skrivna efter revolutionen i Iran 1979.
Antologin, där novellen ingår, finns i fulltext att ladda ner bland Uppsala universitets publikationer