Arnaldo Santos

* 1935

Arnaldo Santos föddes i Luanda men växte upp i Kinaxixe och var en av medlemmarna i "Cultura, poet och novellist" på 50-talet. Han arbetade i flera tidsskrifter och 1960 publicerade han sina första dikter i, Fuga (Flykt), vilka följdes av Uíge, 1961. Hans första prosaverk, Quinaxixie, kom 1965 och i en senare efterföljare Kinaxixie e Outras Prosas. Efter Angola blivit självständigt blev Santos chef för flera kulturella institutioner och han var en av grundarna för det angolanska författarförbundet.