I fikonträdets skugga : angolansk lyrik

Fabians 2008
Översättare:
Antologier, Poesi Angola

Förord 

Anmärkning 

Angolansk lyrik i urval och tolkning av Arne Lundgren