Costa Andrade

* 1936

Costa Andrade föddes i Lépi och studerade till arkitekt i Lissabon och Jugosalvien. Han var militant aktiv inom Angolas frihetsrörelse (MPLA) och använde täcknamn när han skrev under gerillatiden. Andrade har bl.a. skrivit: Terra de Acácias Rubras (Röda akaciors land) 1961, Tempo Angolano em Itália (Angolatid i Italien) 1963, Poesia com Armas (Poesi med vapen) 1975. Han författade både dramatexter och poesi och under 80-talet skapade han flera verk med anknytning till umbundu-språkets fabler och ordstäv. 2002 skrev han Adobes de Mémoria (Minnets murstenar) och 2005 kom A profecia och Antúrio de Naufraugo (Skeppsbrutnas blomma).

Dikter, noveller, essäer, utdrag, m.m.