Fabians

Utgivna böcker

Samlingen rymmer ett trettiotal författare - i första hand lyriker. Dikterna speglar i olika sidor av verkligheten i Angola från kolonialismen och in i modern tid. I antologin är...
Boken är både en antologi och en beskrivning av den brasilianska litteraturens framväxt. 37 författare finns med i antologidelen, med noveller eller dikter: José Am...
Carlos Drummond de Andrade
Valda dikter. En del av dikterna publicerades i den t våspråkiga samlingen Tvärsnitt (Nordan 1987) men har sedan dess putsats till. Eva Stenvång
Antologin omfattar 12 författare: Horacio Quiroga (Uruguay), Martin Luiz Guzmán (Mexiko), Baldomero Lillo (Chile), Oscar Soria Gamarra (Bolivia), José Luis Gonzalez (Dominikanska...
Horacio Quiroga (Cuentos de la selva, 1918)
En samling korta fabler som Quiroga skrev till sina två barn men som också riktar sig till en vuxenpublik. Eva Stenvång Fabler och just-så-historier i Kiplings anda om...
Carlos Drummond de Andrade
En charmig liten bok med berättelser om allsköns vedermödor en medborgare kan råka ut för i sitt vardagsliv. Berättelserna, som är hämtade från å...