Vilsna varelser. Historietter och krönikor

Fabians 1987
Översättare:
Novellsamlingar Brasilien

En charmig liten bok med berättelser om allsköns vedermödor en medborgare kan råka ut för i sitt vardagsliv. Berättelserna, som är hämtade från åtta olika samlingar, skrevs mellan 1957 och1984.

Eva Stenvång