João Melo

* 5 september 1955

João Melo kommer från Luanda och arbetar som journalist och författare. Han har studerat i både Angola, Portugal och Brasilien och har en examen i social kommuniaktion och en magisterexamen i kultur och kommuniaktion. Han har arbetat vid Angolas nyhetsbyrå ANGOP i Rio de Janeiro och är en av grundarna till Angolas författarförbund. Han skriver både noveller, essäer och dikter, bland annat har han gett ut Poemas Angolanos 1989, Cancão do Nosso Tempo (Sång om vår tid) 1991, O Cacador de Nuvens (Molnjägaren) 1993, Jornalismo e Imitacão de Sartre & Simone de Beauvoir  1998, Filhos da Pátria (Fosterlandets söner) 2001, A Luz Mínima (Minimalt ljus) 2004, Todas as Palavras (Alla ord) 2006.